Protokoll fra TOSK styremøte 8.september 2021 finner du her