Protokoll for TOSK årsmøte 2021

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb (TOSK) ble gjennomført på UIS onsdag 24. februar 2020. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2020, som ble gjennomgått for årsmøtedeltagerne. Revidert regnskap 2020 og budsjett 2021 ble også gjennomgått og godkjent.