Årets TOSK

Årets TOSK er en hedersbevisning som skal overrekkes i festlig lag sammen med mange hyggelige medTOSKer. Det årlige Hjulebordet har vært det naturlige åsted for overrekkelsen av denne hedersbevisningen. Inngripende tiltak som følge av covid-19 blokkerte for julebordet 2020. Neste mål var å overrekke i forbindelse med årsmøtet i februar. Også her kom covid-19 inngripende tiltak i veien. Juryen, dvs siste 3 års Årets TOSKer kaster derfor korta og kjører en tidsriktig sosial distansert og digital variant av overrekkelsen, slik at Årets Tosk statuetten resten av 2021 kan befinne seg i riktig hjem.

Kriterier som skal vektes ved valg av Årets TOSK er:

  • Synlig i klubben
  • Deltagelse på dugnad
  • Deltagelse på sosiale aktiviteter (eks. klubbkvelder, after ritt-party)
  • Verv (motivator, styre, langing, sponsor etc.)
  • Sportslig fremgang
  • Allsidighet (ræcer, mtb, tempo, Uno-X, tur og aktive ritt)

Juryens begrunnelse

Synlig i klubben

Årets TOSK viser godt igjen blant syklister men sin godt over middels syklisthøyde og fysikk. Det er dog det mangfoldige bidraget i klubben i gjennom en rekke år som som gjør at vi kan definere Årets TOSK som en (av flere) bautaer i klubben. Årets TOSK representerer verdiene til TOSK på en fremragende måte. Vedkommende bidrar til at trening og andre aktiviteter får en sosial profil, og ikke minst at det blir noe av aktivitetene som initiativtaker og arrangør. Med sin trygge fremtoning bidrar Årets TOSK til god tone og stemning på trening, ritt og i sosiale TOSKlag, og er et forbilde for hvordan en god TOSK skal sykle enten det er langs landeveien eller i skauen.

Deltagelse på dugnad

Årets TOSK har vært sentral i dugnadsarbeidet, kronerullingen og oppfølgingen fra TOSK-medlemmene overfor Laila og Jan Petter etter ulykken under Oslo-Lærdal i 2018.

Deltagelse på sosiale aktiviteter (eks. klubbkvelder, after ritt-party)

Årets TOSK har i flere år bidratt både som deltaker og som arrangør/medarrangør på den årlige turen til TOSCA Blanca. Vedkommende stiller også på de fleste arrangement i klubbregi. Årets TOSK sørget ikke bare for sikker transport, men var også avgjørende for at 40 Gullsyklister fikk et sted å bo på Hovden under turen i august 2020, da covid-19 spøkelset slo ut hotellet under innsjekken.

Verv (motivator, styre, langing, sponsor etc.)

Et velfungerende motivatorteam er grunnmuren i ivaretakelsen av TOSK sin visjon om “å tilby et treningsopplegg med en tydelig sosial profil for syklister på alle nivå, fra de som nettopp har kjøpt seg en sykkel til de som deltar i sykkelritt”. Her har Årets TOSK hatt en nøkkelrolle i 2020 og fortsatt i 2021 som motivatorleder, i tillegg til å stille som motivator på treningene. Årets TOSK er også medskyldig for utarbeidelse av treningsplanen for 2021, i godt samarbeid med noen andre TOSKer. Årets TOSK har i en årrekke også bidratt som sponsor via Boreal. Årets TOSK har tidligere vært med i TOSK-styret i flere år. 

Sportslig fremgang

2020-sesongen ble veldig begrenset men det er åpenbart at årets TOSK de siste årene har tatt steget fra Rødt nivå, via Koks og nå er en kandidat for Nero. Det går rykter om noen heftige knebøy økter på Sats Hillevåg som en lokalt ikke har sett maken til siden Susanne Andersen hadde med seg TV2 under ei treningsøkt for noen år siden. Forhåpentligvis vil det bli anledning i 2021 til å få Nero kapasitet bekreftet. Bakhjulet (ryggen) til Årets Tosk er anerkjent i klubben som den kanskje beste ryggen å ligge bak i all slags motvind.

Allsidighet (ræcer, mtb, tempo, Uno-X, tur og aktive ritt)

Årets TOSK er aktiv både med racer og MTB, og deltar på temporitt (som f.eks. TOSKaskabet). Nordsjørittet og Birken har vært et fast årlig innslag, ikke bare som rytter men også som reisearrangør og/eller sjåfør for andre deltakere. Årets TOSK sykler både fellesstart og ikke minst på lag med andre TOSKer der vedkommende har deltatt på TOSK-lag i flere år på Mairittet, CLT, Oslo-Lærdal og Trondheim-Oslo. Årets TOSK har vært kaptein og lagledere på alle de nevnte lagrittene i gjennom flere år.

Årets TOSK er

Roy Øiamo

Gratulere 🙂

Årets TOSK, Roy Øiamo, til venstre.

Fotograf: Bjørn B. Utne, styreleder