Tosk Årshjul 2016

Styret har laget en aktivitetsplan for 2016 i form av et årshjul.

Vår viktigste aktivitet er selvfølgelig å sykle – sammen. Men vi har også treningsturer, langing, afterparties og shopping å ta hånd om. Og hjulebord, ikke minst. Årshjulet gir en pekepinn på hva som skjer når.

Dersom du har kommentar til planen, kan du f.eks. sende en e-post til post(att)tastaosk.no.

TOSK Årshjul 2016