Fortsatt stans av felles Tosk treninger

Styret i klubben har diskutert overgangen fra midlertidig forskrift for lokale smittervernstiltak, til anbefalinger vedrørende organsiert klubbaktivitet. Klubben opprettholder stans i arrangerte klubbtreninger i regi av klubben inntil videre, som et tiltak for å følge de anbefalinger som er kommet fra kommunene på Nord-Jæren. Ny vurdering om oppstart vil bli tatt i starten av januar, på bakgrunn av oppdatert informasjon om smittesituasjonen etter julehøytiden.