Årsmøte 2016 for TOSK ble avholdt på UiS torsdag 28. januar. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2015 som ble lest for årsmøtedeltagerne.

Det nye styret holdt sitt første og foreløpig beste møte 10. februar.

Årsmøte bilde

Vinje Industri A/S har også fornyet sponsoravtalen. De vil følge oss i 3 nye år, og vil med dette sørge for at grunnmuren i klubben har fått fire vegger! Tusen takk til Vinje Industri som har tro på denne flotte klubben !

GE Oil & Gas vil også de neste 3 årene sponse TOSK.
De blir å finne på samme sted på draktene – foran og bak.
I tillegg ser vi dem på bannere, TOSK.org og på bilder!
Dette er med på å gjøre klubben vår drivekraftig!
Tusen takk til GE, som blir med oss videre på TOSK-eventyret