Langtur med Coop ØsterHus for TOSK sine medlemmer søndag 15.mai. Minner om at alle som har anledning setter av datoen til rolig langtur sammen med noen av rytterne fra Coop ØsterHus. Det blir avgang fra Spinn Hillevåg 10.00. Vel møtt!

Årets TOSKmesterskap ble gjennomført onsdag 27. april på Randaberg i «TOSKaskabet 2015»-segmentet. Mesterskapet ble gjennomført som et temporitt med klassene MTB, racer og tempo.

Vær og deltagerinnsats var omtrent like strålende. Og som alltid var det noen som trakk i trådene og gjorde det hele mulig, nemlig arrangørene Dag Rune Qvam og Tom Børve – som aldri hadde klart seg uten sporty og kyndig bistand fra Christer Tysdal som også tok masse flotte bilder. Takk også til NCF Region sør for lån av tidtagerutstyr. Takk går videre til Pål Storerud som tok en rekke fine bilder mens har var vakt.

Børve Qvam

Det var i alt 67 påmeldte. De fleste stilte til start og kom til mål, mens noen var uheldig og syklet feil eller uten tidtagerbrikke. Bedre lykke neste gang!

Du finner resultatlisten her. Klubbens raskeste var:

MTB

 1. John Anders Raustein, 23.15
 2. Frode Heigre, 23.52

Raustein_Heigre

Racer, kvinner

 1. Sidsel Rasmussen, 20.16
 2. Åse Oliv Bjørge, 21.15
 3. Gro Tuxen Steingildra, 21.17

Rasmussen

Racer, menn

 1. Anders Farestveit, 16.48
 2. Halvor Hanasand, 16.53
 3. Alf Åge Kristiansen, 17.03

Farestveit

Tempo

 1. Kenneth Pedersen, 16.14
 2. Tommy Johnsen, 16.23
 3. Ørjan Hegreberg, 16.24
Pedersen

Etter instruks fra Idrettsforbundet i Rogaland er TOSK pålagt å avholde fortsettende årsmøte for å oppdatere vedtektene slik at de samsvarer med Norges Idrettsforbunds nye lovnorm.

I veiledning til lovnormen som ble vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 heter det følgende:

«Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.»

Saksliste fortsettende årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Behandle innkomne forslag og saker:

Oppdatere klubbens vedtekter i tråd med NIFs lovnorm

Forslag til vedtak:

«Vedtektene for Tasta & Omegn Sykkel Klubb oppdateres slik at de samsvarer med NIFs lovnorm av 22. oktober 2015».

Vel møtt!

Hilsen styret