Etter instruks fra Idrettsforbundet i Rogaland er TOSK pålagt å avholde fortsettende årsmøte for å oppdatere vedtektene slik at de samsvarer med Norges Idrettsforbunds nye lovnorm.

I veiledning til lovnormen som ble vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 heter det følgende:

«Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.»

Saksliste fortsettende årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandle innkomne forslag og saker:

Oppdatere klubbens vedtekter i tråd med NIFs lovnorm

Forslag til vedtak:

«Vedtektene for Tasta & Omegn Sykkel Klubb oppdateres slik at de samsvarer med NIFs lovnorm av 22. oktober 2015».

Vel møtt!

Hilsen styret

Sykkelhjul i fart

Vi har oppdatert lisens informasjon for 2016.
Her får du svar på spørsmål rundt innløsing av helårslisens og hvordan du skal gå frem.

Gå til lisens info Link!

Styret har laget en aktivitetsplan for 2016 i form av et årshjul.

Vår viktigste aktivitet er selvfølgelig å sykle – sammen. Men vi har også treningsturer, langing, afterparties og shopping å ta hånd om. Og hjulebord, ikke minst. Årshjulet gir en pekepinn på hva som skjer når.

Dersom du har kommentar til planen, kan du f.eks. sende en e-post til post(att)tastaosk.no.

TOSK Årshjul 2016