Takket være en driftig arrangementskomité, blide frivillige og badass-råsterke syklister, ble TOSKaskabet 2015 arrangert på best tenkelige måte – tidvis under de verst tenkelige forhold. Gamlingene i bua hjalp hverandre å telle (se bilde) og holdt sånn noenlunde orden på startrekkefølge samt start- og sluttider. 124 ryttere fullførte.

Vinnere MTB:

  • Stine Fikerud (TOSK): 20.45
  • John Anders Raustein (TOSK): 18.57

Vinnere racer:

  • Stine Borgli (Bryne CK): 17.44
  • Øyvind Kaurstad (CK Haugaland): 15.56

Vinnere tempo:

  • Astrid Helen Njærheim (Sandnes SK): 16.38
  • Thomas Nærland (Bryne CK): 15.00

Christer Tysdal tok 178 fine bilder. De ligger her.

Vinje Industri A/S har også fornyet sponsoravtalen. De vil følge oss i 3 nye år, og vil med dette sørge for at grunnmuren i klubben har fått fire vegger! Tusen takk til Vinje Industri som har tro på denne flotte klubben !

GE Oil & Gas vil også de neste 3 årene sponse TOSK.
De blir å finne på samme sted på draktene – foran og bak.
I tillegg ser vi dem på bannere, TOSK.org og på bilder!
Dette er med på å gjøre klubben vår drivekraftig!
Tusen takk til GE, som blir med oss videre på TOSK-eventyret