11. februar 2017:

Årsmøte 2017 avholdt 25. januar

Signert protokoll fra årsmøtet, med alle vedlegg, finner du her: 170125_Protokoll årsmøte TOSK 2017_med vedlegg.

Årsmøtedokumenter enkeltvis: Protokoll, ÅrsberetningOrganisasjonskart, Regnskap 2016, Budsjett 2017, Årsmøtelysark (med dagsorden, medlems- og Strava-tall).

I forbindelse med årsmøtet ble klubbens grunnleggere utnevnt til æresmedlemmer. De nye æresmedlemmene er Roar Børresen, Ståle Børresen, Paal Fossan, Morten E. Hansen og Sturla Malde.

Founding fathers

 

22. desember 2016:

Innkalling til årsmøte 2017

dommerklubbe

Årsmøte i Tasta & Omegn Sykkel Klubb avholdes onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30.

Sted: Auditorium AR V-101 på UiS (dvs. Arne Rettedals hus, universitetet, se kart).

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandle årsberetning og organisasjonskart
  4. Behandle regnskap i revidert stand
  5. Behandle innkomne forslag og saker
  6. Fastsette medlemskontingent
  7. Vedta budsjett
  8. Foreta valg

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet meldes styrets leder Arne Fredlund senest onsdag 11. januar kl. 16.00 på e-post til arne.fredlund@lyse.net.

Vel møtt! Hilsen styret