Mål
Tasta & omegn sykkelklubb har som mål å tilby et treningsopplegg som passer for både eliterytteren og den som nettopp har kjøpt seg sykkel. I tillegg ønsker vi å ha en sosial profil. Det skal være en god tone og stemning på treningene, samtidig opptrer vi ryddig i trafikken.

Trening for alle
Da klubben startet opp, var en av våre største utfordringer at vi hadde forskjellige forutsetninger for å kunne sykle sammen på turene vi la opp til. Gjennom hele perioden har vi uansett ønsket å beholde det sosiale i treningen og har derfor brukt lang tid på å finne en treningsform som gjør at vi både trener effektiv og har det sosialt sammen på alle nivåer.

Frivillighet
Det er viktig å nevne at TOSK er en klubb som drives av frivillighet og dugnadsarbeid. Derfor settes det stor pris på dersom det er noen som har ledig tid og ønsker å bidra, gir beskjed om dette til styre. Styre og alle andre som bidrar i klubben er alle med som frivillige og bruker sin fritid på å holde hjulene til klubben i gang og sørge for at TOSK vedvarer.

Nivå
Per dags dato operer vi med tre ulike nivåer på treningene og turene vi har i regi av klubben. Sort – hardt, rødt – moderat og gull – lavterskel. Effektiviteten på treningene kan dokumenteres med sterke resultater på rittene vi deltar på og det sosiale må oppleves. Det er ikke uvanlig at vi er over 30 mann på trening.

Hensyn
Vi tar hensyn til våre medtrafikanter. Dette gjelder fotgjengere, andre syklister og billister. Vi overholder alle trafikkregler som gjelder for kjørende i trafikken. Og vi sykler aldri mer enn to i bredden.I tillegg kan vi nevne at vi selvfølgelig ikke kaster søppel i fra oss når vi er ute og sykler. Det er kun siste mann i rullen som snyter seg. Vi konkurrerer heller aldri på trening og opptrer i så måte varsomt hvis vi skal sykle forbi noen.