Refusjon av startkontingent og utlegg

TOSK ønsker å fremme klubben i aktive ritt og støtter derfor deltakelse i disse og lignende.
Du som medlem kan søke om refundering av startkontingent for aktive ritt, elite-klassen i turritt og Uno-X Cup (hvis du deltar i minst 4 omganger)

Klubben refunderer max. 350 NOK/ritt (for Uno-X Cup blir hele beløpet refundert) og du kan søke for max. 5 arrangementer/år.

Refusjon skjer via skjema under, last opp kvitteringer, skriv inn hvilke ritt som ønsker refundert og en link til resultatlistene.

Frist alle utlegg må være sendt inn før 1 Desember