, ,

Protokoll årsmøte TOSK 2018

TOSK 10 år kake

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb ble gjennomført på UIS onsdag 31. januar 2018. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2017 som ble lest for årsmøtedeltagerne, samt revidert regnskap 2017 og budsjett 2018.

,

Årsmøte 2018, onsdag 31 januar kl. 18:30

tosk-vector

TOSKenes årsmøte 2018 avholdes onsdag 31 januar kl. 18:30 i Kjell Arholms hus, UiS, auditorium 3. Betalende medlemmer i 2017 har fått innkalling på mail. Info om dagsorden og sakspapirer finner du via denne linken.