, ,

Protokoll årsmøte TOSK 2018

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb ble gjennomført på UIS onsdag 31. januar 2018. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2017 som ble lest for årsmøtedeltagerne, samt revidert regnskap 2017 og budsjett 2018.

,

Årsmøte 2018, onsdag 31 januar kl. 18:30

TOSKenes årsmøte 2018 avholdes onsdag 31 januar kl. 18:30 i Kjell Arholms hus, UiS, auditorium 3. Betalende medlemmer i 2017 har fått innkalling på mail. Info om dagsorden og sakspapirer finner du via denne linken.

,

Fortsettende årsmøte 2016

I forbindelse med avviklingen av TOSKmesterskapet 2016 ble det avholdt fortsettende årsmøte 27. april. Etter instruks fra Idrettsforbundet i Rogaland var TOSK pålagt å oppdatere vedtektene slik at de samsvarer med siste versjon av Norges Idrettsforbunds lovnorm.

Signert protokoll fra årsmøtet ligger her: TOSK_Protokoll fortsettende årsmøte.

,

Fortsettende årsmøte, 27. april kl. 18.00 (samtidig med TOSKmesterskapet)

Etter instruks fra Idrettsforbundet i Rogaland er TOSK pålagt å avholde fortsettende årsmøte for å oppdatere vedtektene slik at de samsvarer med Norges Idrettsforbunds nye lovnorm.

I veiledning til lovnormen som ble vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 heter det følgende:

«Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.»

Saksliste fortsettende årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandle innkomne forslag og saker:

Oppdatere klubbens vedtekter i tråd med NIFs lovnorm

Forslag til vedtak:

«Vedtektene for Tasta & Omegn Sykkel Klubb oppdateres slik at de samsvarer med NIFs lovnorm av 22. oktober 2015».

Vel møtt!

Hilsen styret